Przejdź do treści

Szkolenia

Szkolenie RODO: 1-dniowy kurs Inspektor Ochrony Danych i wdrożenie Polityki ODO

Szczegółowy zakres szkolenia

 

>>>>>> Ochrona Danych Osobowych Szkolenie <<<<<<

Certyfikowany Kurs Inspektora Ochrony Danych z warsztatem wdrożenia Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnej z przepisami RODO.


Kurs o charakterze czysto praktycznym z użyciem profesjonalnej dokumentacji RODO, która przeszła pomyślnie kontrolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czerwcu b.r.

Dokumentację w wersji elektronicznej otrzyma każdy uczestnik szkolenia i będzie mógł ją samodzielnie zaadoptować do własnych potrzeb. Jest bardzo przydatna dla tych osób, które mają za zadanie opracowanie Polityki Ochrony Danych i innych dokumentów związanych z RODO.

Dokumentacja (w wersji uproszczonej i rozszerzonej) może być zastosowana do firm, podmiotów publicznych, fundacji, stowarzyszeń, małych i dużych organizacj - nowość - zapewniamy dokumentację dla monitoringu wizyjnego, sprawdzaną na kontrolach UODO.

Ponadto na szkoleniu:

• HIT! Przedstawiamy najnowsze oficjalne interpretacje przepisów RODO prezentowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji i Grupę roboczą art 29

• Zapoznajemy z wymaganiami prawnymi RODO

  Zapoznajemy z wymaganiami nowej Ustawy o Ochronie danych z dnia 10 maja 2018 r. w zakresie uprawnień UODO oraz prawnych zasad stosowania monitoringu

• HIT! – zapoznajemy z rejestrami czynności przetwarzania dla kandydatów do pracy, pracowników, kontrahentów, klientów, uczniów, pacjentów oraz 20 innych kategorii osób

 

PEŁNY HARMONOGARAM SZKOLENIA ZAWARTY JEST W ZAŁACZNIKU TEGO SZKOLENIA

 

CELE KURSU

ZAPOZNANIE Z NOWYMI OBOWIĄZKAMI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, OPRACOWANIE I WDROŻENIE POLITYKI OCHRONY DANYCH.

KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MÓGŁ SIĘ WYKAZAĆ:

 • znajomością nowych pojęć i definicji RODO
 • znajomością obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora
 • znajomością prawnych aspektów przetwarzania danych wymaganych w RODO
 • umiejętnością stosowania klauzul zgód i klauzul informacyjnych
 • umiejętnością identyfikacji zbiorów, aktywów oraz ich dokumentowania
 • prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania przez Administratora
 • prowadzeniem rejestru kategorii czynności przetwarzania przez Podmiot przetwarzający
 • umiejętnością opracowania Polityki Ochrony Danych zgodnie z RODO lub dostosowania obecnie posiadanejdokumentacji do zgodności z RODO
 • umiejętnością przeprowadzenia analizy ryzyka oraz wykonania oceny skutków
 • znajomością wymagań RODO dla programów przetwarzających dane osobowe
 • umiejętnością stosowania adekwatnych zabezpieczeń w wyniku analizy ryzyka
 • umiejętnością identyfikacji i postępowania z incydentami bezpieczeństwa
ADRESACI
KURSU
 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO
 • informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów
 • zainteresowani wymogami RODO dla programów przetwarzających dane osobowe
KAŻDY UCZESTNIK
OTRZYMA PO SZKOLENIU
 • CERTYFIKAT KOMPETENCYJNY IOD
 • Szablony ponad 20 klauzul informacyjnych i zgód zgodnych z RODO
 • zgodną z RODO rozbudowaną Politykę Ochrony Danych z załącznikami dla: firm, „budżetówki”, fundacji i stowarzyszeń (ponad 30 załączników)
 • excelowy program do zarządzania upoważnieniami i ewidencją osób
 • Rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Hit! - Procedurę oceny skutków + 2 arkusze analizy ryzyka (w Wordzie i  w Excelu)
 • 3 opisowe listy: 55 typowych aktywów, 50 potencjalnych zagrożeń, 45 potencjalnych zabezpieczeń – niezbędne "ściągi" do wykorzystania w analizie ryzyka
 • Prezentację do szkoleń wewnętrznych w power poincie
 • Hit! – Instrukcję zarządzania RODO / Wykaz zabezpieczeń z procedurami
 • Hit! – Regulamin Ochrony Danych Osobowych (dla pracowników)
 • Hit! Uproszczoną dokumentację RODO (dla małych firm, ZOZ, fundacji, szkół)

HOTLINE
& OPIEKA
PO SZKOLENIU
 • Bardzo cenione przez byłych kursantów: zapewniamy nieodpłatne, bezterminowe aktualizacje dokumentacji poszkoleniowej (Polityk, Instrukcji, szablonów, narzędzi)
 • Zachęcamy do nieograniczonego kontaktu telefonicznego i mailowego w celach konsultacji merytorycznych i prawnych dot. danych osobowych

 

 

Terminarz

Miejsce szkolenia: 
Olsztyn, Hotel Wileński, ul. Ryszarda Knosały 5
Termin: 
03.04.2019, g. 09:00 – 16:00
Prelegent: 

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 6-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001.

 

Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w ponad kilkudziesięciu organizacjach oraz firmach w całej Polsce.

Cena: 

590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

Miejsce szkolenia: 
Częstochowa, Hotel GRAND, ul. Drogowców 8
Termin: 
04.04.2019, g. 09:00–16:00
Prelegent: 

Jacek Zontek: Szkoleniowiec, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Audytor wiodący ISO 27001. Pełni funkcję IOD w ponad 40 podmiotach w Polsce. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w podmiotach komercyjnych i budżetowych.

Cena: 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

 

Miejsce szkolenia: 
Miejsce warsztatów: Radom, Hotel Iskra, ul. Planty 4
Termin: 
10.04.2019, g. 09:00–16:00
Prelegent: 

Leszek Witczak. Trener, konsultant i praktyk ochrony danych osobowych z 6-letnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony informacji. Absolwent prestiżowych studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Certyfikowany Audytor wiodący ISO 27001. Specjalista w zakresie wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz instytucjach sfery budżetowej. Outsourcowany IOD w ponad kilkudziesięciu organizacjach oraz firmach.

Cena: 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu - 590 PLN + 23%VAT = (kwota do przelewu 725,70 PLN)

 Zontek i Wspólnicy

Spółka komandytowa

 

 ul. F. Płaskowickiej 46/129

02-778 Warszawa

 

tel. 22 406 82 91

tel. 22 406 82 92

fax: 22 37 82 970

biuro@zontekiwspolnicy.pl

 

Copyrights © 2017 Zontek i Wspólnicy Sp.k.