Przejdź do treści

Wdrożenia

Wdrożenie PBI (ISO 27001)

Szczegółowy opis wdrożenia

Proponujemy metodykę pozwalającą efektywnie wdrożyć  ISO 27001 w oparciu o specjalnie opracowaną uproszczoną metodę szacowania ryzyka.

 

Szczególnie polecamy ją w przypadkach, gdy:

 • Proces analizy ryzyka musi być prosty
 • Kluczowi klienci domagają się certyfikatu ISO 27001
 • Podmiot budżetowy musi wdrożyć zasady z rozporządzenia KRI
 • Podmiot budżetowy musi wdrożyć zasady kontroli zarządczej
 • Istnieje obawa, że system ISO 27001wdrożony metodą klasyczną będzie zbyt kosztowny i uciążliwy do utrzymania na przyszłość

 

Sposób podejścia:

 • 80% prac przygotowawczych spoczywa na barkach naszych konsultantów.  Pełnomocnika i pracowników angażujemy w sytuacji, gdy jest to faktycznie niezbędne.
 • Zakres odpowiedzialności konsultanta obejmuje: prowadzenie wywiadów z pracownikami, opracowanie dokumentacji ISO, dobór formularzy / rejestrów / narzędzi, przeprowadzenie szkoleń i audytów
 • Zakres odpowiedzialności Pełnomocnika i pracowników: udzielanie informacji konsultantowi, weryfikacja i opiniowanie opracowanej dokumentacji, wdrożenie w życie zaleceń konsultanta

 

Zakres wykonanych prac:

 • Zdefiniowanie struktury zarządzania bezpieczeństwem (odpowiedzialności)
 • Opisanie Deklaracji polityki PBI - SZBI
 • Inwentaryzacja aktywów
 • Opracowanie Procesu zarządzania ryzykiem
 • Wyznaczenie zabezpieczeń (w tym Instrukcja zarządzania Systemami Informatycznymi)
  • Opracowanie Deklaracji Stosowania (SOA)
  • Zabezpieczenia organizacyjne
  • Zabezpieczenia fizyczne
  • Zabezpieczenia infrastruktury IT
 • Opracowanie procedur systemowych
 • Procedura Nadzór nad dokumentami i zapisami
 • Procedura Postępowanie z incydentami
 • Procedura  audyty
 • Procedura zarządzania ciągłością działania (BCP)
 • Procedura działania korygujące i zapobiegawcze
 • Procedura przeglądy zarządzania
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych i przeglądu zarządzania

 Zontek i Wspólnicy

Spółka komandytowa

 

 ul. F. Płaskowickiej 46/129

02-778 Warszawa

 

tel. 22 406 82 91

tel. 22 406 82 92

fax: 22 37 82 970

biuro@zontekiwspolnicy.pl

 

Copyrights © 2017 Zontek i Wspólnicy Sp.k.