Przejdź do treści

Wdrożenia

Opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO

Szczegółowy opis wdrożenia

Usługa w zakresie opracowania dokumentacji ochrony danych, zgodnej z przepisami RODO.

 

Usługa polega na opracowaniu Polityki Ochrony Danych Osobowych od podstaw lub dostosowaniu istniejącej dokumentacji do wymagań RODO. Usługa obejmuje audyt (diagnozę), opracowanie Polityki ODO oraz sporzą­dze­nie listy działań do wykonania przez Zleceniodawcę w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami RODO.

 

Zakres usługi:

 

1. Audyt stanu ochrony danych osobowych u klienta

Przeprowadzenie audytu wstępnego, w wyniku którego identyfikowane są zbiory, aktywa, programy, obszary przetwarzania, osoby upoważnione

 

2. Opracowanie zgodnej z RODO dokumentacji ochrony danych osobowych

Utworzenie lub aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa oraz Wykazu Zabezpieczeń wraz z niezbędnymi załącznikami i formularzami. Opracowanie szablonów pisemnych oświadczeń oraz klauzul poufności dla pracowników (lub podwykonawców) oraz imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

 

3. Przeprowadzenie analizy ryzyka

Stworzenie narzędzia do analizy ryzyka i przeprowadzenie analizy ryzyka lub pełnej oceny skutków zgodnej z wymaganiami RODO

 

4. Weryfikacja legalności przetwarzania danych

Weryfikacja legalności przetwarzania zidentyfikowanych zbiorów w oparciu o Art. 6, 9 RODO. Sprawdzenie spełnienia obowiązku informacyjnego dla zbiorów w oparciu o Art. 13, 14 RODO. Sprawdzenie klauzul zgód.

 

5. Stworzenie wzorów umów powierzenia danych osobowych       

Opracowanie draftów umów powierzenia (poufności) do zastosowania przez Zleceniodawcę z podmiotami, którym powierzył przetwarzanie danych

 

6. Weryfikacja zgodności oprogramowania z przepisami RODO

Sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania do przetwarzania danych osobowych pod kątem spełniania wymagań RODO: rozliczalności operacji, rozliczalności użytkowników i administratorów, realizacji prawa do bycia zapomnianym i ograniczania przetwarzania.

 

7. Opracowanie regulaminu ODO

Opracowanie regulaminu Ochrony Danych Osobowych do zapoznania się przez pracowników Zleceniodawcy.

Uwaga: organizacja szkolenia wewnętrznego dla pracowników wymaga odrębnego ustalenia pomiędzy Stronami.

 

8. Zaprowadzenie rejestru czynności przetwarzania

Jeżeli dotyczy - przygotowanie rejestru czynności przetwarzania dla Administratora lub dla Podmiotu przetwarzającego

 

9. Sformułowanie zaleceń do Zarządu, dotyczących poprawy bezpieczeństwa danych osobowych i zapewniających uzyskanie zgodności z przepisami RODO

 

 

 

 

 Zontek i Wspólnicy

Spółka komandytowa

 

 ul. F. Płaskowickiej 46/129

02-778 Warszawa

 

tel. 22 406 82 91

tel. 22 406 82 92

fax: 22 37 82 970

biuro@zontekiwspolnicy.pl

 

Copyrights © 2017 Zontek i Wspólnicy Sp.k.